Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2019.

Webcoach.nl is onderdeel vanCoach b.v. en hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze website en/of diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Op deze pagina informeren we je daarom over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de gebruikservaring hiermee verbeteren.Zo snap je precies hoe wij werken. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@webcoach.nl

Coach BV, gevestigd te Eersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.webcoach.nl, telefoonnummer: 06-53552653

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met het registreren van gegevens van bezoekers van deze website wil Webcoach.nl de effectiviteit van haar website en haar diensten verbeteren. Coach BV verwerkt persoons gegevens, als gedefinieerd in artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp), op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandelden niet met derden gedeeld. Coach BV gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Je gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, via de website of door middel van contactformulieren. Coach BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door eenprofiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is vaneen advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coach BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Coach BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Coach BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coach BV neemt niet op basisvan geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coach BV) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Coach BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na elke vernieuwde de interactie, bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 3 maanden. Na het invullen van een contactformulier bij een desbetreffende coach bewaren wij jouw contactaanvraag maximaal 1 week.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coach BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coach BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Coach BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Coach BV verleent zijn volledige medewerking om Klanten c.q. betrokkenen in de zin van artikel 1 onder f Wbp (i) inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, (ii)persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zijn correct zijn of, indien Coach BV het standpunt van betrokkene bestrijdt, vastte leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@webcoach.nl. Coach BV wil jeer tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coach BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@webcoach.nl